-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัญญาเด่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัญญาเด่น

รหัสโรงเรียน : 50100160

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 218 หมู่ 2 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญาเด่น

-- advertisement --