-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัตตานีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัตตานีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 94100089

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 26/24 ม.3 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัตตานีวิทยา

-- advertisement --