-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปิยพัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปิยพัฒน์

รหัสโรงเรียน : 10103010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 33/64 หมู่ที่ 7 เพชรเกษม หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-8098131-5

แฟกซ์ : 02-4441086

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปิยพัฒน์

-- advertisement --