-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 56100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 5 พิศาล หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 054451785

แฟกซ์ : 054451785

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปิยมิตรวิทยา

-- advertisement --