-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์

รหัสโรงเรียน : 13100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 24-มี.ค. รังสิต-นครนายก ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-9053884

แฟกซ์ : 02-9053883

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์

-- advertisement --