-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา

รหัสโรงเรียน : 57100038

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 601/2 หมู่ที่ 8 พหลโยธิน แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130

โทรศัพท์ : 053732178

แฟกซ์ : 053731536

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา

-- advertisement --