-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผดุงราษฎร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผดุงราษฎร์

รหัสโรงเรียน : 65100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 32 ข ธรรมบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055304150

แฟกซ์ : 055213084

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผดุงราษฎร์

-- advertisement --