-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผดุงวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผดุงวิทย์

รหัสโรงเรียน : 67100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 20 สามัคคีชัย หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 056701156

แฟกซ์ : 056701107

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผดุงวิทย์

-- advertisement --