-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผดุงศานส์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผดุงศานส์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 94200160

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ม4

ที่อยู่ : 93 หมู่ที่ 6 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 073439115

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผดุงศานส์วิทยา

-- advertisement --