-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 95200001

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 104/1 หมู่ที่ 3 ยุโป เมืองยะลา ยะลา 95000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา

-- advertisement --