-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100487

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 512 ซอยริมคลองประปา ประชาราษฎร์สาย 2 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-5870651

แฟกซ์ : 02-5875246

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา

-- advertisement --