โลโก้โรงเรียนพงศ์พัชรวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพงศ์พัชรวิทย์

รหัสโรงเรียน : 44100040

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

ที่อยู่ : 210 ม.7 โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพงศ์พัชรวิทย์