-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่

รหัสโรงเรียน : 50100107

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 216 ซอยฟ้ามุ่ย สันทราย-พร้าว สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : 053491428

แฟกซ์ : 053490553

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่

-- advertisement --