-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา

รหัสโรงเรียน : 20100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 47/4 หมู่ที่ 2 เลี่ยงเมือง หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-283609

แฟกซ์ : 038-283609

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพงษ์สิริวิทยา

-- advertisement --