-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพยุหะวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพยุหะวิทยา

รหัสโรงเรียน : 60100046

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 1 พหลโยธิน พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : 056341294

แฟกซ์ : 056341294

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพยุหะวิทยา

-- advertisement --