-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพรพงษ์กุล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพรพงษ์กุล

รหัสโรงเรียน : 27100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 2 เวฬุวัน อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 037-232236

แฟกซ์ : 037-231863

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพรพงษ์กุล

-- advertisement --