-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพรศิริกุล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพรศิริกุล

รหัสโรงเรียน : 92100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 2/2/3087 รัษฎา ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 075210555

แฟกซ์ : 075218359

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพรศิริกุล

-- advertisement --