-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์

รหัสโรงเรียน : 80100054

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 126/3 หมู่ที่ 1 นครฯ-นบพิตำ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320

โทรศัพท์ : 075338029

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์

-- advertisement --