-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100127

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 39/2 หมู่ที่ 3 ซอยพรหมราษฏร์ ประชาอุทิศ ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 90310

โทรศัพท์ : 074382005

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

-- advertisement --