-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

รหัสโรงเรียน : 44100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 545/24 สมถวิลราษฎร์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043721957

แฟกซ์ : 043721957

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

-- advertisement --