-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

รหัสโรงเรียน : 45100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 71 หมู่ที่ 6 รอบเมือง รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043512805

แฟกซ์ : 043512805

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

-- advertisement --