-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์

รหัสโรงเรียน : 32100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 62 หมู่ที่ 1 เลี่ยงเมือง แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 081-7252843

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์

-- advertisement --