-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระกุมารอุบล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระกุมารอุบล

รหัสโรงเรียน : 34100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 604 พรหมราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045,254,645,045,255,600

แฟกซ์ : 045262658

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระกุมารอุบล

-- advertisement --