-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น

รหัสโรงเรียน : 40100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 182/4 ชาตะผดุง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043228001

แฟกซ์ : 043270200

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น

-- advertisement --