-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

รหัสโรงเรียน : 40100075

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 641/5 เจนจบทิศ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043,272,009,043,329,700

แฟกซ์ : 043329747

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

-- advertisement --