-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริม

รหัสโรงเรียน : 55100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 16-ม.ค. น้ำปาย แม่จริม น่าน 55170

โทรศัพท์ : 054769126

แฟกซ์ : 054769126

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริม

-- advertisement --