-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

รหัสโรงเรียน : 10100559

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 94 สุนทรโกษา คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-6719041-4

แฟกซ์ : 02-6719045

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

-- advertisement --