โลโก้โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

รหัสโรงเรียน : 10100619

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 18/95 หมู่ที่ 1 สรงประภา สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-9282565-9

แฟกซ์ : 02-5661453

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง