-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

รหัสโรงเรียน : 10100566

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 79 ซอยพัฒนเวศน์3 สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-3817111-2

แฟกซ์ : 02-7131892

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

-- advertisement --