-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพฤกษาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพฤกษาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 30100088

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 37 หมู่ที่ 7 ท่าช้าง-สระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ : 095801323

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพฤกษาวิทยา

-- advertisement --