-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพลูหลวงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพลูหลวงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 63100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 191 ตากสิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055541443

แฟกซ์ : 04-1797978

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพลูหลวงวิทยา

-- advertisement --