-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพอจิตวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพอจิตวิทยา

รหัสโรงเรียน : 67100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 358 หมู่ที่ 5 สระบุรี-หล่มสัก น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 056824510

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพอจิตวิทยา

-- advertisement --