-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 91100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 308 หมู่ที่ 7 ยนตรการกำธร คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000

โทรศัพท์ : 074711738

แฟกซ์ : 074724965

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ

-- advertisement --