-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 90100131

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 35/1 หมู่ที่ 2 บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 016096692

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ

-- advertisement --