-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนาวิทยา มูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนาวิทยา มูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 93100018

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 6 (บ้านท่าเหนาะ) ชะรัด-ไร่เหนือ คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 93180

โทรศัพท์ : 074,687,390,074,687,010

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนาวิทยา มูลนิธิ

-- advertisement --