-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 95100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 50 หมู่ที่ 3 เพชรเกษม ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 95160

โทรศัพท์ : 073252319

แฟกซ์ : 073252119

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

-- advertisement --