-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร

รหัสโรงเรียน : 40100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 178/73 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043236966

แฟกซ์ : 043337935

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร

-- advertisement --