-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน

รหัสโรงเรียน : 93100046

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน :

ที่อยู่ : 124 เอเซีย คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074 617598

แฟกซ์ : 074 617598

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัทลุงคริสเตียน

-- advertisement --