-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพันธศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพันธศึกษา

รหัสโรงเรียน : 84100053

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 112 พุนพิน-ท่าชนะ มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ : 077268117

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพันธศึกษา

-- advertisement --