-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพันธะวัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพันธะวัฒนา

รหัสโรงเรียน : 10100037

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 249 สุโขทัย ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-2432780

แฟกซ์ : 02-2432780

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพันธะวัฒนา

-- advertisement --