-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์

รหัสโรงเรียน : 66100005

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 4/324 สระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 056613381

แฟกซ์ : 056616175

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์

-- advertisement --