โลโก้โรงเรียนพิชญบัณฑิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิชญบัณฑิต

รหัสโรงเรียน : 39100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 171 วิจารณ์รังสรรค์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042360933-4

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิชญบัณฑิต