โลโก้โรงเรียนพิชญพิชญ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิชญพิชญ์

รหัสโรงเรียน : 41100119

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 2 หมู่ 13 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิชญพิชญ์