-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิชญ์ชนก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิชญ์ชนก

รหัสโรงเรียน : 10100679

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 38/316 หมู่ที่ 1 ซอยพูลทรัพย์ สุขาภิบาล 1 บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-8024557

แฟกซ์ : 02-8024557

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิชญ์ชนก

-- advertisement --