-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิชาภรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิชาภรณ์

รหัสโรงเรียน : 40100083

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 602 หมู่ที่ 4 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : 043292109

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิชาภรณ์

-- advertisement --