-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 94100070

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 64 หมู่ที่ 4 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 073352193

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ

-- advertisement --