-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 61100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 127-9 ณรงค์วิถี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056511495

แฟกซ์ : 056514701

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา

-- advertisement --