-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี

รหัสโรงเรียน : 70100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 154 ไกรเพชร หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032337147

แฟกซ์ : 032325497

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี

-- advertisement --