-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิมพ์มณี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิมพ์มณี

รหัสโรงเรียน : 80100157

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 81 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320

โทรศัพท์ : 075,338,336,018,401,600

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิมพ์มณี

-- advertisement --