โลโก้โรงเรียนพิศาลศึกษาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิศาลศึกษาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 53100007

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 127/4 สำราญรื่น ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055411755

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิศาลศึกษาวิทยา